Welcome to Komax Cambodia !

KOMAX Pro
- កំលាំង 800 ញ៉ុតុន
- ថ្មទំហំធំ 85000mAh
- មានភ្ជាប់ជាមួយប័ណ្ណធានាត្រឹមត្រូវពី KOMAX
☎️ 081 969 848 / 085 660 809 / 071 8080 959
🚛 សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន 25ខេត្ដក្រុងដោយឥតគិតថ្លៃ